Thông tư số: 59/2015/TT-BLĐTBXH

Additional Info

  • Số hiệu: 59/2015/TT-BLĐTBXH
  • Ngày ban hành: 29/12/2015
  • Cơ quan ban hành: Bộ lao động thương binh và xã hội
  • Lĩnh vực: BHXH
  • Trích yếu: QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC