Thang lương-Bảng lương-Phụ cấp

Additional Info

  • Ngày ban hành: 03/2016
  • Cơ quan ban hành: Công ty Thủy lợi Phúc Yên
  • Lĩnh vực: Lương, phụ cấp
  • Trích yếu: Hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương đối với người lao động