Chủ tịch Công ty
Điện thoại: 

pham-van-phuc

Phạm Văn Phức

Kiểm soát viên kiêm, Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính

                     Điện thoại: 0211.3869.238 - 0913.320.567

nguyen-duc-chinh

Nguyễn Đức Chính

Giám đốc Công ty
Điện thoại: 0211.3869.238 - 0912.552.826

 

 

nguyen-tien-dung

Nguyễn Tiến Dũng

Phó Giám đốc Công ty
Điện thoại: 0211.3869.238 - 0977.236.638

nguyen-minh-thang

Nguyễn Minh Thắng

 Phó Giám đốc Công ty

Điện thoại: 0211.3869.238 - 0912.244.315

  nguyen-quoc-tien

Nguyễn Quốc Tiến

Kế toán trưởng, Trưởng phòng KT-TV
Điện thoại: 0211.3869.238 - 0912.460.289

 

 

- Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Tiến

Điện thoại: 0211.3869 238 – 0912 460 289

- Phó phòng: Phạm Hữu Giang

Điện thoại: 0912 423 506

- Trưởng phòng: Phạm Văn Phức

Điện thoại: 0211. 3869 238 – 0913 320 567

- Phó phòng: Lưu Thị Hồng Vân

Điện thoại: 0211. 3869 238- 0165 3136 094

Phó phòng: Nguyễn Minh Phương

 

Điện thoại: 0987 406 987

- Trưởng phòng: Tô Đình Phong

Điện thoại: 0211. 3872 125 – 0915 140 535 

- Phó phòng: Nguyễn Đức Lương

Điện thoại: 0211. 3872 125- 0166 3026 568

Phó giám đốc: Nguyễn Như Chinh

Điện thoại: 0977 983 810

Trụ sở chính của xí nghiệp đặt tại Văn phòng Công ty Thủy lợi Phúc Yên. Số nhà 221, đường Hai Bà Trưng, phường Hùng Vương, TX. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

1- Chức năng

Xí nghiêp là đơn vị thực thuộc Công ty Thủy lợi Phúc Yên, thực hiện chức năng sản xuất kinh doanh tư vấn KSTK và các dịch vụ tư vấn khác theo đăng ký hành nghề của Công ty và qui định của pháp luật.

Xí nghiệp hoạt động kinh doanh theo hình thức báo sổ theo qui định của pháp luật, tự trang trải kinh phí hoạt động, có con dấu riêng để giao dịch trong nội bộ Công ty và các giao dịch khác thuộc quyền của Xí nghiệp.

2- Nhiệm vụ

2.1- Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tư vấn KSTK, lập quy hoạch, lập báo cáo đầu tư, lập dự án, lập dự toán các công trình nông nghiệp, lâm nghiệp, nước sạch nông thôn, giao thông, xây dựng;

- Tư vấn giám sát thi công xây dựng các công trình thuộc nghành NN & PTNT, các công trình giao thông, xây dựng;

- Tư vấn đấu thầu các công trình xây dựng;

- Thẩm định dự án các công trình thuộc nghành NN & PTNT;

- Lập đồ án dự toán tu bổ sửa chữa công trình của Công ty được Công ty giao theo kế hoạch được duyệt;

- Phối hợp với phòng KH-KT giúp Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty xét duyệt đồ án kỹ thuật, sáng kiến cải tiến kỹ thuật việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới của các đơn vị;

- Lập và trình Giám đốc Công ty kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và dài hạn, các phương án sản xuất kinh doanh đối với từng lĩnh vực theo qui định.

2.2- Đối với các dịch vụ khác

Tổ chức hoạt động kinh doanh khác được Công ty giao theo đăng ký kinh doanh của Công ty hoặc các hoạt động kinh doanh theo qui định của pháp luật được Công ty đồng ý.

Giám Đốc: Phạm Quang Thuần

Điện thoại: 0989 979 117 

Trụ sở chính của xí nghiệp đặt tại 641, đường Trường Chinh, phường Đồng Xuân, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Phó Giám Đốc phụ trách: Đỗ Ngọc Anh Long
Điện thoại: 0974 258 585
- Phó Giám đốc: Trịnh Duy Long
Điện thoại: 0977 564 565

- Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tảo Liệu
Điện thoại: 0918 223 886

Trụ sở chính của xí nghiệp đặt tại641, đường Trường Chinh, phường Đồng Xuân, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211 3856 010